Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 14889
Aktualizacja: 25-09-2019
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych

jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach

Jaroszki 21, 26- 670 Pionki

 

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

 

 

Z administratorem – Panią Dyrektor Szkoły – można skontaktować się

poprzez e-mail:

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można

skontaktować się poprzez e-mail:

 

                             lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

CELE PRZETWARZANIA                    I PODSTAWA PRAWNA

 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest niezbędność

do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

wynikających z przepisów i realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie

Art.6 i Art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

 

Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny

w otrzymaniu tych danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 

Dane osobowe Pana /Pani będą przechowywane w czasie określonym przepisami

prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych

oraz prawo żądania ich sprostowania

lub prawo do ich ograniczenia przetwarzania.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych.

                             

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie obowiązujących

przepisów ustawowych jest obowiązkowe

w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wytworzył: Anna Winiarska
Opublikowal: Jolanta Mazur
Data publikacji: 25-09-2019
Data modyfikacji: 25-09-2019
Ilość wyświetleń: 64
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się