Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 12310
Aktualizacja: 25-09-2019
Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r., poz. 1911) sprawozdanie finansowe za 2018 rok jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach sporządzone              na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  w Pionkach :

kliknij tutaj

Wytworzył: Anna Winiarska
Opublikowal: Jolanta Mazur
Data publikacji: 25-09-2019
Data modyfikacji: 25-09-2019
Ilość wyświetleń: 28
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się